KOULUTUS

Ylioppilas: Turun Lyseon lukio, 1982

Koneinsinööri: Turku AMK, 1987

Viennin ja markkinoinnin koulutusohjelma insinööreille: Turku AMK, 1996

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (palvelumuotoilu): Koulutuskeskus Salpaus, 2018